poniedziałek, 8 kwietnia 2013

Trening dynamiczny siły de Lorme’a

De Lorme ma olbrzymie zasługi w wypracowaniu metod kształtowania, jak również ocen siły mięśniowej. Jego metoda tzw. treningu oporowego 6 przechodziła ewolucję. Początkowo ustalił on program, który obejmował 7—<10 serii odpowiednio dobranych ćwiczeń po 10 powtórzeń w każdej, z odpoczynkiem między seriami. Ostatecznie de Lorme oparł swój sposób rozwijania siły na 30 powtórzeniach ćwiczenia, po 10 w każdej serii.


W seriach zmienia się tylko opór:

—    pierwsza seria 50% oporu maksymalnego,

—    druga seria 75%,

—    trzecia seria 100%.

W metodzie tej obciążenie jest tak dobrane, aby w ostatniej serii (przy uwzględnieniu zmęczenia) można było wykonać 10 powtórzeń ćwiczenia. Trening w tej metodzie prowadzi się 4 razy w tygodniu.

Mc Queen wyróżnia dwa rodzaje treningu. W pierwszym akcentuje się głównie rozwój siły, a w drugim przyrost masy mięśniowej. Warianty jego metody {podobnie zresztą jak metody de Lorme’a) są zgodne z wymienionymi zasadami rozwijania siły metodą: kulturystyczną.

Najczęściej w usprawnianiu leczniczym korzysta się z takiego programu ćwiczeń Mc Queena, który stwarza optymalne warunki do rozwijania siły i masy mięśniowej. Trening taki składa się z 4 serii wybranych ćwiczeń po 10 powtórzeń w każdej. Jest prowadzony 3 razy w tygodniu. Stosuje się tu opór nieco mniejszy od maksymalnego, który jednak wzrasta z każdą serią.

W celu dobrania odpowiedniego obciążenia należy dokonać sprawdzianu tego zespołu (lub zespołów) mięśni, które mają być poddane usprawnianiu. W metodzie tej obciążenie (opór) wzrasta zwykle o 2.5 kg

Mc Queen przeprowadził wiele obserwacji nad treningiem kulturystów. W wyniku zdobytego doświadczenia i badań zaleca, aby przy programowaniu treningu uwzględniającego głównie przyrost masy mięśniowej stosować obciążenia maksymalne dla danej liczby powtórzeń oraz aby ćwiczyć codziennie, stosując 8—10 powtórzeń ćwiczenia w 3—4 seriach.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz